Solrød Lokalarkiv opbevarer mange interessante og spændende arkivalier, der fortæller om foreninger, klubber, slægter, huse, begivenheder m.v. i Solrød Kommune.

Vi er dog overbevist om, at der stadig findes mange arkivalier derude blandt foreningerne, som med fordel kan bruges i arkivets arbejde. Ligger I inde med sådanne materialer og kan undvære dem, så vil vi meget gerne have dem til opbevaring på arkivet inden de går tabt.

Vi er bevidste om, at mange foreninger/klubber m.v. ikke længere benytter fysiske protokol over hvad der sker i foreningen/klubben, bl.a. hvad der vedtages med bindende virkning for eftertiden, men at disse nu behandles og opbevares digitalt, samt at referater til medlemmerne nu fremsendes på mail eller offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Dette materiale vil vi gerne tilbyde at opbevare på arkivet, hvilket nemt kan ske ved at I tilføjer lokalarkivets mailadresse: solroedlokalarkiv@gmail.com til jeres mailliste, så lagrer vi materialet på arkivets harddisk, så det er tilgængeligt for eftertiden.
OBS! Arkivmedarbejderne har alle underskrevet en tavshedserklæring overfor kommunen, hvilket betyder, at kun relevante interessenter får adgang til materialet.

I er altid velkommen i arkivets åbningstid på torsdage fra kl. 16.00 – 18.00 eller efter aftale med Lis Hansen på tlf. nr. 51741898. Arkivets adresse: Solrød Lokalarkiv, Solrød Frivilligcenter, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand
http://www.solrødarkiv.dk/