Arkivets samling af protokoller, kort og andet kildemateriale

 

Find protokolsamlingen ved at trykke på linket her

Find kortsamlingen/registranten ved at trykke på linket her

Arkivet har en omfattende samling af afleveret materiale om lokale forhold, personer, foreningsliv og ejendomme m.v. som kan anvendes til belysning af lokalhistorien.

Protokoller og foreningsarkiver. En stor samling af bestyrelses-
protokoller for foreninger, protokoller for andelsvirksomheder, skoleprotokoller, virksomhedsarkiver og -regnskaber, arkiver for grundejerforeninger og fagforeninger, protokoller for fattig-kommisionerne fra 1802, sogneforstanderskaberne fra 1842, sognerådsprotokoller og sognerådskorrespondance mv.
Den komplette registrant for samlingen findes i arkivet og kan ligeledes søges under sidste udgave via linket protokolsamlingen i toppen af denne side.

Alle arkivalier afleveret til og med 1992 er registreret som enkeltdokumenter i kartotekskort og anbragt i hængemapper i reolskab i arkivets kontor. Alle arkivalier afleveret efter dette år er opmagasineret i arkivkælderen sammen med øvrige dokumenter for den pågældende aflevering.

Samling af kommunale sager som regnskaber, prognoser, årsberetninger, sundhedsforhold og sociale forhold for tiden efter 1970 for Solrød kommune. Alle sagerne er detailregistreret i Solrød biblioteks Solrødbasen, og er anbragt i reol nr. 21 i arkivkælderen. Samlingen er beskrevet i  en kort registrant og kan søges via dette link.

Fra og med året 2008 vil kommunale sager kun undtagelsesvis blive opbevaret som papirkopier i arkivet. Søges informationer efter 1. okt. 2008 henviser arkivet til Solrød kommunes hjemmeside, der indeholder alle referater for byrådsmøder og udvalgsmøder fra denne dato. Søg på linket til kommunens hjemmeside og vælg fanen Politik og dernæst Byråd. Marker derefter “Dagsordener og Referater” i den grå box.
Vælg det ønskede referat for byrådet eller det ønskede udvalg.

En samling af kommunale byggesager og ejendomsvurderinger fra de tidligere kommuner før 1970 samt ejendomsvurderinger fra 4. alm. vurdering 1904 til 17. alm. vurdering 1981, og med en enkelt vurdering gående tilbage til 1874.Samlingen er beskrevet i en kort registrant, der kan søges via dette link

En samling af blade og tidsskrifter for lokale foreninger opmaganiseret i arkivkælderen.
Samlingen kan søges via dette link.

En aflåst samling af personfølsomme oplysninger – primært materiale fra de tidligere kommuner Havdrup-Solrød og Jersie-Kr.Skensved før 1970 samt vedr. kommune-sammenlægningen i 1970. Materialet kan gennemses efter aftale med arkivets medarbejdere på de beskrevne betingelser. En oversigt over dette særlige materiale samt betingelser for at se materialet kan søges via dette link.

En samling af ringbind med kopier af sognerådsprotol-udskrifter, avisnotiotser  om lokale forhold og andet lokalt stof samlet og anvendt  af Jens Strunge Jensen ved udarbejdelsen af  hans 4 bøger om Solrød kommunes sogne i 1900- 1980. En oversigt over materialet om de 5 sogne kan findes via dette link.

En samling af lydbånd digitaliseret og overført til MP3-filer for perioden 1956- 1991 dækkende interviews, musikoptagelser, revuer, foredrag, indvielser mv. i arkivets område.
En oversigt kan søges via dette link.

Registranter mv. vedr. ejendomme og huse i flg. lokaliteter:
Jersie landsby, Gl. Havdrup landsby, Havdrup Stationsby, Solrød landsby og
Karlstrup landsby

En samling vedr. vej- og husnavne ved Solrød Strand

Afskrift af Realregister> for Jersie sogn

En samling notater vedr. egnens yngre historie – “Steeens bog om Solrød” [Steen Rosendahl]. Notaterne er forberedelser til billedhæftet “Fra det Gamle Solrød” [1984]

En kort egnshistorie “Fem Sogne på Sjælland” . Artikler om egnens historie fra de ældste tider til nutiden [Kurt og Bent Hartvig Petersen]

En detailoversigt over arkivalier for Karlstrup sogn (den tidligere Karlslunde-Karlstrup kommune) som findes i Greve Rådhusarkiv. Arkivsamlingen omfatter bl.a. protokoller og korrespondance for div. udvalg, bolignævn, brandfoged, hjælpekassen
1907 – 33, maskinsyn, hartkornsansættelse 1914, sygekasser, sognerådsprotokoller fra 1841, valgprotokoller fra 1841 og kommunale regnskaber mv.

En omfattende samling af informationer for slægstforskning. (Papirkopier og microfishes mv.) Se afsnit slægtsforskning.

En komplet oversigt over arkivets samling af matrikelkort, udstykningskort, udskiftningskort, kloakeringsplaner, kirkegårdsplaner, geodætiske kort, ideoplæg, kommunekort og -planer m.v. findes i arkivets kortskab og sidst opdaterede samling kan søges på linket til kortsamlingen i toppen af denne side.

En voksende samling af mødeindkaldelser, referater og beskrivelser af foreningsaktiviteter i digital form findes på Foreningsarkiv/ Harddisk 3, der kan benyttes på arkivet. Indholdet er ordnet efter foreningens navn og findes ved opslag på journalnummer.

Yderligere arkivalier, beskrivelse af museumsgenstande og rapporter for arkæologiske undersøgelser registreret i andre danske arkiver/museer kan findes på Kulturarvstyrelsens registrering af museernes samlinger og kan søges via dette link.

Specielt kan søges på Solrød kommune og Greve kommune (Karlstrup sogn)

Et eksempel på lokalhistorie fortalt med et billede fra arkivets samling, er dette billede af Jersie- Kr. Skensved sogneråd samlet i den kolde vinter 1941. Der var endnu ikke anskaffet en kakkelovn til mødelokalet, og folk var iført uldveste og kludesko.