Håndbogssamling

Se den nyeste oversigt her

Håndbogssamling: en kort introduktion til arkivets samling af håndbøger etc.

Håndbogssamlingen omfatter bl.a. følgende:

 • Håndbøger vedr. slægtsforskning
 • Skriftsamlinger
 • Registranter fra statens arkiver
 • Slægtslitteratur og slægtsbøger
 • Lokalhistoriske udgivelser fra andre arkiver
 • Vejledninger i slægtsforskning
 • Personalhistorie
 • Festskrifter og jubilæumsskrifter
 • Diverse udvalgsbetænkninger
 • Fagforeningshistorie
 • Fotografifortegnelser og vejledninger i arkivering af fotos
 • Kilder til landbohistorie
 • Kirkehistorie og præsters optegnelser
 • Godsarkiver
 • Skiftebogsoversigter
 • Pengenes historie i Danmark
 • Skolernes historie
 • Danmarks administrative historie
 • Atlas over Danmarks administrative opdeling i sogne, herreder, amter mv.
 • Vejvisere for Solrød kommune 1971- 2014
 • Trap: Danmark (sognebeskrivelse på 31 bind)
 • Samlinger af lokalhistoriske artikler fra de tidligste tider til o. år 2000
 • 3 ringbind. (Bent og Kurt Hartvig Petersen)
 • Bøger om Solrød kommunens sogne 1900 – 1980 (4 bind) af Jens   Strunge Jensen
 • Mappe med kortplaceringer og udskrifter af museernes rapporteringer af arkæologiske fund i alle 5 sogne – fund og fortidsminder fra Kulturarvsstyrelsen
 • Samling af udskrifter fra Danmarks Riges Breve, Landsarkivet, Københavns Stadsarkiv og Rigsarkivet vedr. Solrød sogn.  Matrikler, skattelister, folketællinger, jordebæger, skifter mv.

Samlingen er en del af Solrød Biblioteks bogsamlinger, som opbevares på Solrød Lokalarkiv og som er kategoriseret i bibliotekernes decimalklassesystem.

Disse bøger er ikke til hjemlån, men kan læses i lokalarkivet.

En total opdateret oversigt over samlingen kan søges via link i toppen af denne side.

I tilslutning til håndbogssamlingen findes en samling af Solrød Lokalhistoriske Forenings foreningsblade for perioden 1977 – til dato.

En scannet udgave af indholdsfortegnelsen for artikler i disse blade kan søges ved at trykke på dette link for perioden 1977 til 2008, og en indholdsfortegnelse for perioden fra 2009 og indtil dato kan søges ved at trykke på dette link Oversigt over SOLOFO blade