Slægtsforskning

Mange af de besøgende på Solrød Lokalarkiv er slægtsforskere på jagt efter nære eller fjerne familiemedlemmer. Som hjælp hertil har arkivet bl.a. følgende materialer til rådighed:

 • Papirkopier af >folketællinger 1787 – 1920 for sognene i Solrød kommune og øvrige
  sogne i Tune og Ramsø herred.
 • Afskrift og “oversættelse” af gotisk håndskrift for kirkebøger for Solrød sogn 1752 – 1814
 • Afskrift og “oversættelse” af kirkebøger for Jersie sogn 1747 – 1814
 • Afskrift og “oversættelse” af kirkebøger for Reerslev sogn 1736- 1856
 • Afskrift og “oversættelse” af kirkebøger for Lellinge sogn 1736- 1806
 • Afskrift og “oversættelse” af folketællinger for sognene i Solrød kommune  1787 – 1911
 • Udskrift af persondata for skifteprotokoller fra godsarkiver for sognene i Solrød kommune (de godser, der har ejet gårde og huse i sognene)
 • Kopi af folketællingen Oeders Efterretninger (1771) for Sjælland

Der skal gøres opmærksom på, at en del af de ovennævnte afskrifter og kopier er udarbejdet for år tilbage, og at de delvis i dag er overflødige, da

Statens Arkiver nu har udarbejdet databasen arkivalieronline, som er en landsdækkende samling af kirkebøger og folketællinger. Databasen er endvidere under løbende udbygning og indeholder endvidere en del kopier af skifteretsprotokoller, tingbøger, brandforsikringer og andre arkivers materiale.

“Optegnelser om Jersie By”  [Oluf Hansen]. En komplet samling af slægtstavler m.v. og beskrivelser af ejendomme vedr. Jersie By

Endvidere har arkivet en komplet afskrift fra Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv vedr. Solrød sogn af ekstraskattelister, jordebøger, matrikler, fæsteprotokoller og skifteprotokoller for perioden ca. 1600 – 1760 . Endvidere uddrag af Danmarks Riges Breve og Kancelliets Brevbøger før 1651 og Roskilde Domkirkes/Sjællands Stifts arkiver vedr. Solrød sogn (Bent Hartvig Petersen)

En vejledning vedr. skifter med en generel vejledning vedr. skifternes placering og en beskrivelse af de skifteforvaltere, der er relavante for Solrød kommune (Jens Strunge Jensen). Se under skifter-vejledning-jcsj

Fra Kirke Skensveds kirkebog i året 1667.  Teksten lyder:
Domino 3 Adventis som indfaldt den 17 december wiede Jeg Oluff Lauritsen som tiente Hans Ibsen og Kirsten Christensdatter tillsammen. Hand besoff hende først !
Lidt historie om folk og den tids moral for 350 år siden, samt om en nidkær præst !

Ud på nettet

Slægtsforskeren har i dag mulighed for via internettet at søge en del relevante informationer, og som eksempler kan nævnes følgende:

 • som nævnt ovenfor er Statens Arkivers arkivalier on line en meget væsentlig landsdækkende samling af kopier af kirkebæger og folketællinger samt endvidere skifteretssager, tingbøger, brandforsikringer, sager fra Københavns Overpræsidium og en del materialer fra andre arkiver. Søg på www.arkivalieronline.dk
 • Statens Arkivers arkivdatabase Daisy giver via emnesøgning en indføring i danske arkivers indhold af arkivalier. Søg her via Daisy
 • KMS historiske landkort er en nyttig sammenligning mellem nutidige kort og de ældste landkort fra ca. 1841, og giver gode informationer om stednavne og gårdnavne etc.
  Søg på linket www.gst.dk   og derefter “søg på kort” og marker “historiske kort”
 • Politiets registerblade og dødeblade er nyttige for undersøgelser vedr. København, Århus og Aalborg og giver mange personinformationer fra perioden ca. 1880 – 1923.
 • Søg her – www.politietsregisterblade.dk
 • Mormonkirkens slægtsdatabase Family Search er en mere eller mindre verdensdækkende persondatabase med nyttige informationer vedr. Danmark. Basen er dog fejlbehæftet og informationerne anbefales verifiseret i andre arkiver. Søg på www.familysearch.org
 • Københavns Stadsarkivs samlinger indeholder mange informationer som er interessante vedr.  specielt Solrød sogn, da Bidstrup Gods´s arkiver befinder sig her. Som beskrevet andet sted, tilhørte samtlige gårde og huse i Solrød sogn dette gods, og arkiverne har mange personinformationer. Søg www.ksa.kk.dk

Dertil er der mange muligheder f.eks.:

 • Nygårds papirer (Rigsarkivet). Personinformationer vedr. Jylland
 • Lengnicks Stamtavler (Rigsarkivet) er en nyttig afskrift af kirkebøger for hele landet.
  (indeholder dog ikke  informationer om almindelige sen-navne)
 • Lægdsruller og Søruller 1788 -1912 (Rigsarkivet) dækker informationer om værnepligtige soldater for denne periode.

Arkivets samling af håndbøger har en del litteratur med yderligere vejledning i slægtsforskning.
Meget nyttig i denne samling er sidste udgave af Trap : Danmark (31 bind) som dækker hele landet med beskrivelse af alle sogne og lokaliteter.
Se afsnit håndbøger og søg via Solrød bibliotek. Søg evt. vejledning hos arkivpersonalet eller på biblioteket.

Der kan endvidere fås lidt vejledning i videregående slægtsforskning i en artikel “Find din slægt i arkiverne”, hvor der særligt anvendes eksempler på anvendelsen af arkivalier i Solrød kommune i perioden ca. 1600 – 1800 (Bent Hartvig Petersen jan. 2013).
Søg på linket Tryk her !