Velkommen i Solrød Kommunes Lokalarkiv

Aktivitets- og Frivilligcentret, og dermed også lokalarkivet, er lukket indtil videre p.g.a. Coronavirus.

Henvendelser på mail vil ikke blive besvaret i samme periode, idet det ikke er muligt for personalet at komme i nærheden af arkivets PC.

Adresse, åbningstider mv. finder du her:  info  

Lokalarkivets historie

Lokalarkivet er oprettet i 1975 i forbindelse med oprettelsen af Solrød lokalhistoriske Forening.
Arkivet blev organiseret og betalt i kommunalt regi, og blev placeret med lokaler på Solrød bibliotek og administreret  her af kommunalt ansat bibliotekspersonale.

I 2011 blev det i forbindelse med ombygning af biblioteket besluttet at flytte arkivet, og fra sommeren 2012 fik arkivet lokaler i kommunens aktivitetscenter.

Samtidig blev der indgået den aftale med Solrød lokalhistoriske  Forening, at frivillige medarbejdere herfra skulle stå for den daglige drift af arkivet, men at kommunen fortsat skulle afholde alle driftsudgifter.

Det er planen, at visse relevante dele af Solrød kommunens arkiv løbende skal indgå i arkivets samlinger.

Lokalarkivets indhold

Arkivet indsamler og opbevarer trykt såvel som utrykt materiale, der beskriver udviklingen og historien i Solrød kommunens 5 sogne.
Dette materiale kan f.eks. være:

 • bøger om kommunens historie
 • blade og tidsskrifter fra lokale foreninger, klubber og institutioner
 • aviser og avisudklip
 • fotos og billeder af bygninger og privatpersoner før og nu
 • protokoller, arkiver og regnskaber for foreninger, virksomheder og enkeltpersoner
 • protokoller og korrespondancer for kommunale sager, fattigkommissioner, sogneråd, menighedsråd, sognefogeder mv.
 • lydbånd, film- og videooptagelser
 • historiske og aktuelle kort incl. luftfotos
 • kopier af kirkebøger, folketællinger og skifter fra lokale godsarkiver
 • samlinger af klassebilleder fra Jersie og Solrød skoler

Endvidere har arkivet en omfattende håndbogssamling (se afsnit håndbøger)

Lokalarkivet tilbyder:

 • hjælp til søgning i lokalarkivet
 • hjælp til søgning i andre arkiver
 • hjælp og vejledning til lokal slægtsforskning
 • kopieringer af dokumenter og fotos
 • scanning af billeder fra arkivets samling (til den besøgendes USB-nøgle)
 • vejledning i brug af arkivalieronline (statens arkivers samling af kirkebøger, folketællinger, skifteretsprotokoller og hvad der løbende kommer til)
 • at give skoler, lærere og elever mulighed for at udnytte arkivets viden i forbindelse med eksempelvis emnedage/uger o.l.

Hvad kan du bruge arkivet til ?

 • Slægtsforskning og familiehistorie
 • Lokal- og egnshistorie
 • Forenings- og virksomhedshistorie
 • Biografier og oplysninger om enkeltpersoner
 • Sogne- og kommunalhistorie
 • Studievirksomhed om lokale forhold

Afleveringer til arkivet

Besøgende kan bidrage med materiale, som nævnt ovenfor under arkivets indhold, og som man ønsker bevaret for eftertiden.

Arkivet modtager, journaliserer, opbevarer og stiller materialet til rådighed for besøgende.

Materialer må ikke fjernes fra arkivet og skal behandles med omhu.

Arkivet forbeholder sig at vurdere det indleverede materiale og evt. frasortere materiale, som ikke anses for relevant i lokalhistorisk sammenhæng.

Der udstedes en kvittering og oversigt for det modtagne materiale til giveren, incl. afleveringens journalnummer.

Materiale, som efter giverens skøn indeholder personfølsomme oplysninger, kan klausuleres, så det først bliver tilgængeligt efter et fastsat åremål.

Arkivets medarbejdere har tavshedspligt i henhold til arkivloven.