Broderet billede af gravminde på Havdrup gl. kirkegård. Aflevering nr. 2016/13

Arkivet har fra Kirsten Roslev, Karlslunde modtaget et spændende og vistnok sjældent billede af et familiegravsted for hendes oldeforældre fra Havdrups nu nedlagte lille kirkegård på vejen til stationsbyen

Som det ses er der tale om et billede i broderet kant med teksten “Lyksalig – lyksalig hver Sjæl som har Fred.”

Billedet er taget af fotograf L. Rasmussen, Havdrup (fader til den kendte fotograf Remfeldt) og skønnes at være fra ca. 1911.

Gravmindet er sat over husmand Lars Nielsen (1852 – 1919) og hustruen Maren f. Hansdatter (1858 – 1911)