Fund og Fortidsminder – museumsindberetninger.

Arkivets håndbogsamling – som oprindelig var en del af Bibliotekets “Solrød Base” – er  efter udflytningen af arkivet fra biblioteket  i 2012 løbende blevet udbygget og opdateret.

Nu er der som service for arkæologisk interesserede tilføjet en total samling af kortoversigter og museumsindberetninger for kommunens 5 sogne i et ringbind under navnet “Arkæologi”. Samlingen dækker alle både større og mindre fund i hvert enkelt sogn indtil året 2003.
I Solrød sogn er der i alt registreret 46 fund og i Karlstrup sogn i alt 35 fund

Et eksempel for Solrød sogn er vist her :

Tekstsiden viser, at fund SB 1 /2 er en helt forsvundet høj fra Ældre Bronzealder liggende i Kassemosen. Der har været rige fund i denne bronzealderhøj.