Valg af storkommunens første borgmester 1970

Da der i 1970 blev dannet den såkaldte Solrød  “storkommune” bestående af de tidligere Havdrup-Solrød kommune, Jersie-Skensved kommune og Karlstrup sogn skulle der vælges en borgmester for denne nye kommune.

Det blev et helt drama, idet der efter adskillige afstemninger på det konstituerende møde den 23 marts 1970, og efter en del politiske rævekager ikke tegnede sig et klart flertal for en kandidat.
Tilbage stod så den konservative H. J. Helk og venstremanden Arne Haugaard-Hansen, og der måtte således en lodtrækning til.
Man fandt så en tom clipsdåse, som blev udstyret med 2 sedler, og afstemningen gav til resultat, at Haugaard-Hansen vandt borgmestertitlen.
Ved næste valg i 1974 fik Haugaard-Hansen clipsdåsen forsynet med en lille sølvplade, og siden har den indgået i kommunens samling – i dag på lokalhistorisk arkiv.
Arne Haugaard-Hansen blev en populær borgmester i 21 år, indtil sygdom  i 1991 tvang ham til at forlade posten.

Vi viser her clipsdåsen og kommunens første byråd i 1970: